​Добре дошли в дома на Визуална Лотария Анализатор. Всичко в една система за лотарийни анализи!

​Лотарийният Бележник
​Лотарийният Бележник е инструмент, който ви позволява да записвате бележки и да избирате числата, които смятате, че ще бъдат или няма да бъдат изтеглени.

​В изгледа на билета можете да изберете три вида числа:

- Числа, за които смятате, че е вероятно да бъдат изтеглени.
- Числа с неизвестен статус.
- Числа, които според вас няма да бъдат изтеглени.
Освен това имате възможност да напишете бележки, като използвате вградения текстов редактор.