​Добре дошли в дома на Визуална Лотария Анализатор. Всичко в една система за лотарийни анализи!

​​Статистика на финансовите и печелившите числа
​Статистика на финансовите и печелившите числа е функция, която Ви позволява да проследявате печалбите и финансовите си данни.

​Тази функция Ви позволява да:

да актуализирате финансовата статистика и статистиката на печалбите.
Да разгледате финансовите си данни в кръстосан табличен формат, където са представени големи общи суми.
Cе показват като допълнителни колони или редове, обобщаващи разходите, печалбите и разходите за поддръжка.
Използвайте възможностите за сортиране и филтриране, за да контролирате последователността на сортиране на данните и да прилагате филтри.
Показвайте статистически данни в диаграма, предлагаща визуално представяне на различни финансови показатели, свързани с избрани игри.
Експортирайте статистическите си данни в множество външни формати.