​Добре дошли в дома на Визуална Лотария Анализатор. Всичко в една система за лотарийни анализи!

​Електронна таблица
​​Електронната таблица емулира възможностите на Microsoft Excel, като ви позволява да създавате, зареждате, редактирате, запазвате и отпечатвате документи с електронни таблици.

​​Понастоящем електронната таблица е самостоятелна и не е интегрирана с никакви други софтуерни функции, което я прави безплатна за използване по какъвто начин желаете.