​Добре дошли в дома на Визуална Лотария Анализатор. Всичко в една система за лотарийни анализи!

​Доклад С Числа
​Доклад С Числа е функция, която анализира играта и генерира подробни цифрови отчети.

​Тази функция ви позволява да:

- да генерирате обобщен отчет за появата на числа.
- Създаване на отчет за ранг на числата, показващ числата, подредени от най-вероятните до най-малко вероятните за поява.
- Генериране на билети въз основа на числата с най-висок ранг.
 текстов редактор.