​Добре дошли в дома на Визуална Лотария Анализатор. Всичко в една система за лотарийни анализи!

​Визуален анализатор 
​​​Визуална Анализатор е функция, предназначена да анализира визуално лотарийните игри.

​Анализът на визуалната лотария включва използване на техники за визуализация на данни за анализирайте данните от лотарията и придобийте представа за модели, тенденции и вероятности, свързани с числата и резултатите от лотарията.
V​​Визуална Лотария Анализатор въвежда нов революционен подход за анализиране на лотарийни игри.
Визуално представяне на числа!
Един поглед върху диаграмата ви дава много повече информация, отколкото много редове с лотарийни числа. Диаграмите ви позволяват да анализирате лотарийните игри с по-голяма скорост и по-добро разбиране. Можете да видите модела на числата и да направите прогноза за това как числата вероятно могат да се появят в бъдеще.

​Визуална Анализатор има също инструменти ​Моят Избор и My Analysis.
Инструментът ​Моят Избор ще ви позволи да създадете класиране на числа въз основа на вашите собствени наблюдения на отделни анализи.
Моят инструмент за анализ в допълнение към много вградени анализи ще ви позволи да анализирате всяко от вашите числа.